VI HAR VÆRET MED SIDEN DE FØRSTE SPADESTIK INDENFOR SKOLE IT

Educant Aps er en anderledes IT-virksomhed målrettet skoler med fokus på fællesskab, udvikling og sikkerhed. Vi udvikler sikre IT-løsninger, der er specifikt målrettet skolemiljøet – hvorefter de justeres og skræddersyes til hver enkelt kunde.

Vores fornemmeste opgave et at pleje skolernes interesser.

Educant Aps samarbejder i dag med en lang række skoler i hele Danmark, bl.a. efterskoler, privatskoler og gymnasier.

NOGLE AF DE OMRÅDER VI OPERERER INDENFOR

Netværk og infrastruktur

EDUCANT ApS overvåger, drifter og vedligeholder den basale IT-infrastruktur på skolen. Under overvågning og drift indgår almindelig sikring af fremkommeligheden på ITinfrastrukturen og afhjælpning af opståede fejl. Vedligehold omhandler primært at sikre at der ikke sker en degenerering af ITinfrastrukturen, ved bl.a. at opdaterer softwaren i de enkelte netværkskomponenter løbendeog i det omfang det er muligt i forhold til licensaftaler m.m. 

Sikkerhed

EDUCANT ApS arbejder målrettet med sikkerhedsproblematikker for at sikre skolens data og ITdrift. Alle de trusler, både udefrakommende og interne, der kan have indvirkning på skolen, er i fokus. Det kan f.eks. være spørgsmål om sikring af skolernes domæner ikke bliver misbrugt til afsendelse af uautoriserede mails med. Da sikkerheds området er i konstant forandring er det vanskeligt at specificerer arbejdsopgaverne præcist, men en af de vigtigste opgave er at følge med i de sikkerheds bulletiner, der publiceres og derefter at tage aktion på disse når de har betydning for skolerne. I sikkerhed indgår også de juridiske aspekter i forbindelse med behandling af personoplysninger. 

Serverdrift

EDUCANT ApS overvåger, drifter og vedligeholder skolernes servere, hvad enten det er lokale servere placeret på skolerne eller server udenfor skolernes matrikel. For at sikre en ensartet og homogen drift af skolernes servere alle de systemer som Educant ApS arbejder med opsat efter det samme framework. Dette er med til at sikre en høj oppetid på de systemer, der driftes for skolerne og der opnås meget lave omkostninger i forbindelse med overvågning, drift og vedligehold. Når der foretages større forbedringer på f.eks. en skole, vil disse typiske blive implementeret på alle skolerne samtidig, for på den måde at sikre den bedst mulige drift.

Backup

EDUCANT ApS overvåger, drifter og vedligeholder dagligt backupsystemet for mange skoler. Det vil sige at der dagligt bruges ressourcer til at sikre at alle backupper er taget korrekt og skulle der være uregelmæssigheder bliver der afhjulpet så hurtigt det er muligt, f.eks. ved at igangsætte ekstra backup kørsler. Ligeledes sikres det også at alle backupperne lever op til kravene om at de er valide. Mange skoler flytter i dag deres mail til Office365. Dette giver nye udfordringer til backup af Microsofts Exchange server. Det er en af de udfordringer som Educant ApS adresserer. 

Diverse support

EDUCANT ApS yder almindelige support. Det kan være meget forskelligt hvad den enkelte skole ønsker under diverse support.

Hos Educant Aps får man også adgang til vores Supportportal med guides og anden hjælp 24/7.

Følgende ydelser indgår normalt vores support:

  • Telefonsupport

  • Bærbare og stationære computere overvågning, drift og vedligehold 

  • Afhjælpe af elevers IT problemer 

  • Licenshåndtering

  • Budgettering og opfølgning 

  • Strategi udvikling 

Office 365 herunder Teams

Teams er den funktion i Office365, der udvikler sig mest i disse år og Microsoft satser stærkt på netop Microsoft Teams i skolen. Microsoft Teams er en helt ny og banebrydende måde at tænke samarbejde på. Både på skolen blandt kollegaerne og ikke mindst i klasserummet med eleverne.  

Hos EDUCANT ApS har vi en lang erfaring med forskellige undervisnings systemer og integrationen af disse op med skolens andre systemer. Vores erfaring er at Teams kan meget mere end traditionelle intra-systemet når det gælder kommunikation og agility. I EDUCANT ApS har vi afsat ressourcer målrettet til at hjælpe skoler med at indføre Microsoft Teams.  

Projekter

EDUCANT ApS laver løbende projekter på skolerne. Det aftales specifikt med skolerne hvilke projekter der skal løses i den forbindelse. Det kan f.eks. være at opgradere serverne til version 2019 og implementering af krypteret mailafsendelse.