Fælles IT-drift

Fællesskab og stordrift er nøgleord i hverdagen for medarbejdere og kunder i det driftsfællesskab som Educant er tovholder for - og omdrejningspunktet i. Vi har sammen med kunderne gennem en årrække opbygget et standardiseret driftsmiljø, hvor vi hele tiden tilstræber, at lave løsninger der kan komme flest mulig af kunderne til gavn.

Når der opstår nye udfordringer arbejdes der målrettet med at finde fælles løsninger, for på den måde at reducere driftsomkostningerne af den enkeltes skoles IT-systemer.

Ved at have en standardiseret grundplatform på alle skolerne er det let at indføre nye teknologier på alle skolerne uden overvældende omkostninger for den enkelte skole. F.eks. når der kommer softwareopdateringer, testes disse på en "testskole" og når eventuelle fejl eller mangler er rettet op, kan opdateringen gennemføres på alle skolerne i løbet af kort tid.


Effektivisering af administrative rutiner

I alle vores projekter har vi et stærkt fokus på effektivisering og minimering af de administrative rutiner der er forbundet med IT på en skole. Vores filosofi er at når data først er indtastet eller hentet én gang, skal systemerne selv genbruge oplysningerne andre steder. Derfor benytter vi i stor udstrækning en datarobot til at udføre udvekslingen af data mellem de forskellige IT-systemer.

Ud over at arbejde med IT-systemerne yder vi også hjælp til at se på skolens andre administrative rutiner for at få kortlagt work- og dataflows i organisationen, med henblik på en effektivisering af disse. Vi tilstræber at spare tid i administrationen ved at bruge IT på en smartere måde i skolens hverdag.

 

Pædagogisk udvikling med IT som støtte

IT er ikke et pædagogisk vidundermiddel. Det at dele filer på en eller anden platform eller at aflevere sine opgaver elektronisk er kun at flytte indholdet i undervisningen fra papir til det digitale medie.

Det handler for os om hvordan man kan benytte interaktive digitale læringssystemer ind i den enkeltes lærers pædagogiske hverdag og praksis.

I et samarbejde mellem flere af fællesskabets skoler, arbejdes der målrettet med at koble pædagogisk praksis med ny teknologi, så de forskellige læringsplatforme bliver til et undervisningsstøttesystem for den enkelte lærer - med fokus på læring og ikke på IT.