Hvis du har en særlig vigtig besked i et team kan du markere den som “Vigtig“. På denne måde får alle deltagere i team’et (eller kanalen) et rødt “!” som indikerer, at nu er der en særlig vigtig besked til dem.

I chatten kan du markere dine besked som “Vigtig” lige som i dit team eller kanal – eller endda som “Haster“, hvor deltagerne også får en påmindelse hvert 2. min i 20 minutter.

Se mere på vores Serviceportal på https://support.educant.dk – søg på fx. “haster”…

NB. markeringen bør bruges med omtanke og kun i særlige presserende tilfælde – ellers brug “tags” (@navn) i stedet!