Har du den sidste uges tid oplevet, at skulle indtaste dit password igen og igen efter, at du har fået nyt password?

Der har været en fejl på Datarobotten efter en opdatering.
Fejlen har bevirket, at brugere som har skiftet password den sidste uges tid efterfølgende kontinuerligt er blevet bedt om, at genindtaste det nye password, når de vil benytte Office 365.
Fejlen er nu rettet!