STIL nedlægger med udgangen af september 2016 tjenesten UNI-Radius (Hotspot og WPA2 brugergodkendelse til det trådløse netværk på skolen).
Hos Educant (tidligere Fredslund ApS) har vi i løbet af sommeren udbygget vores radius tjeneste ’Datarobotten-Radius’, så vi er klar til at hjælpe de skoler, der er nødsaget til at finde et alternativ til UNI-Radius.

DataRobotten-Radius indeholder følgende:
•    Hotspot
•    WPA2 brugergodkendelse
•    Segmentering af brugerne (lærer/elev)

DataRobotten-Radius kræver ikke indkøb af nyt hardware. Implementeringen af DataRobotten-Radius vil ske efter ”først til mølle…”-princippet.


Vi ser frem til at kunne hjælpe Dem og Deres skole med en ny radius løsning. Besøg DataRobottens hjermmeside.